Please rate the shayaris / poems after you read them and feel free to give your comments / suggestions in the comments form. If you have a good shayari to share with us or you would like to exchange links with us please mail us at shayari@randomthotz.com.

Muhabbat ke safar mai

Muhabbat ke safar mai koi bhi rasta nahi deta
zameen wakif nahi banti,Falak saya nahi deta

khushi or dukh ke mausum sub ke apne apne hotay hain
kisi ko apnay hissay ka koi lamha nahi deta

udasi jis ke dil mai ho usi ki neend udti hai
kisi ko apni aankhon say koi sapna nahi deta

uthana khud hi padta hai thaka tuta badan apna
ke jub tak sans chalti hai koi kandha nahi deta

No comments: